Adres numarası (Adres Kodu)

Türkiye’deki konutlara/işyerlerine ait 10 haneli özel bir numaradır.

Kira gelirinizi ve/veya değer artışı kazançlarınızı beyan ederken kullanacağınız
gayrimenkulünüze ait adres numarasını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz